Club house on Lychakivska, 79

Location: Lychakivska, 79, Lviv

Development company: Kvitka. Workshop of houses

Photo: Marina Grynykha © 2019